ข้อมูล Acer

3D
บทความทั่วไป

,

ข่าวประชาสัมพันธ์

,

IT
PC

,

Hardware
TH

,

JP

,

CN

,

USA

,

SEA

,

Global
Free to play

รายละเอียด Acer

เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่มายาวนานกว่า 45 ปี สำหรับ “Acer ผู้นำนวัตกรรมไอที” ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค ที่ปีนี้รุกกลยุทธ์ครั้งใหม่กับการก้าวข้ามขั้นแบรนด์คอมพิวเตอร์ให้กลายมาเป็น ‘Lifestyle Brands’ ที่นำเอาเทคโนโลยีที่เป็นจุดแข็ง มาผนวกรวมกับองค์ความรู้ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ


Recommends

SoulWorker

RPG, Action, MMORPG

Naraka: Bladepoint

RPG, Action, Fighting, MOBA, Survival, Battle Royale

UNDECEMBER

RPG, Action, Open World, PVP

Swords of Legends Online

RPG, Action, MMORPG, Open World