ข้อมูล Kuntara Online

3D
MMORPG
PC
KR
Free to play

รายละเอียด Kuntara Online


Kuntara Online หรือ Elite Lord's Awakening ในชื่อเก่า เกม MMORPG ที่ถูกนำกลับมาทำใหม่อีกครั้งโดย Playwith ผู้ให้บริการจากเกาหลี กับการนำเอา ELOA ที่ปิดให้บริการไป มาชุบชีวิตใหม่โดยยังคงเนื้อหาของเกม ELOA เช่นเดิม แต่เพิ่มเติมในเรื่องระบบการเล่นที่มากขึ้น มีอาชีพให้เล่นที่ 5 อาชีพหลัก รวมไปถึงระบบ PVP ที่มีให้สู้ในรูปแบบ 1ต่อ1 และ 4ต่อ4 ดันเจี้ยนสำหรับปาร์ตี้ และโหมด Raid Boss สุดท้าทาย
Recommends

MMORPG

RPG, MMORPG, บทความทั่วไป

Tower of Fantasy

RPG, MMO, Action, MMORPG, Open World

KurtzPel

Action, MMORPG

Odin: Valhalla Rising

RPG, Action, MMORPG, Open World