วิธีสมัครและดาวน์โหลดเกม AION เซิร์ฟเวอร์จีนผ่านผู้ให้บริการ Shada

วิธีสมัครและดาวน์โหลดเกม AION เซิร์ฟเวอร์จีนผ่านผู้ให้บริการ Shada

AION จีนเปิดให้เล่น Free หลังชาวบ้านต่างประเทศเปลี่ยนระบบมาจนหลานบวช

AION จีนเปิดให้เล่น Free หลังชาวบ้านต่างประเทศเปลี่ยนระบบมาจนหลานบวช

Dragon Nest ยุโรปเปลี่ยนมือผู้ให้บริการแล้ว งานนี้ Shada รับไม้ต่อตามคาด

Dragon Nest  ยุโรปเปลี่ยนมือผู้ให้บริการแล้ว งานนี้ Shada รับไม้ต่อตามคาด