400 ล้านวิว!! Ninja ประกาศความยิ่งใหญ่ กับกระแสผู้ชมทั่วโลก

400 ล้านวิว!! Ninja ประกาศความยิ่งใหญ่ กับกระแสผู้ชมทั่วโลก