Maple Story2 เกาหลีจัดกิจกรรมต้อนรับ Open Beta

Maple Story2 เกาหลีจัดกิจกรรมต้อนรับ  Open Beta

พร้อมหรือยัง Maple Story2 พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

พร้อมหรือยัง Maple Story2 พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

Maple Story 2 เผยระบบ PVP ในเกมทั้ง 3 แบบ 3 สไตล์เลือกได้จะตายแบบไหน!!!

Maple Story 2 เผยระบบ PVP ในเกมทั้ง 3 แบบ 3 สไตล์เลือกได้จะตายแบบไหน!!!