โปร Hearthstone Xunwu.Kapi ติด Top 32 ในงาน HTC Tour Stop Seoul

โปร Hearthstone Xunwu.Kapi ติด Top 32 ในงาน HTC Tour Stop Seoul

XunwuTeamwork ประกาศหาผู้เล่น Fortnite เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต

XunwuTeamwork ประกาศหาผู้เล่น Fortnite เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต