Twin Saga [NA] ปล่อยวีดีโอพาชมระบบบ้าน The Terracottage

Twin Saga [NA] ปล่อยวีดีโอพาชมระบบบ้าน The Terracottage

Twin Saga ปล่อยคลิปแนะนำอาชีพในเกม ชอบคลาสไหนจองไว้ก่อนเลย!!

Twin Saga ปล่อยคลิปแนะนำอาชีพในเกม ชอบคลาสไหนจองไว้ก่อนเลย!!

Twin Saga ปล่อยวีดีโอใหม่เผยตำนานภายในเกม

Twin Saga ปล่อยวีดีโอใหม่เผยตำนานภายในเกม

Aeria Games เตรียมนำ Twin Saga บุกตลาดยุโรปและอเมริกา

Aeria Games เตรียมนำ Twin Saga บุกตลาดยุโรปและอเมริกา