เกม White Day ผ่าน Steam Greenlight แล้ว !!

เกม White Day ผ่าน Steam Greenlight แล้ว !!