WESG ประกาศจัดใหญ่รอบ Final ด้วยเงินรางวัล $2.5 ล้านเหรียญ

WESG ประกาศจัดใหญ่รอบ Final ด้วยเงินรางวัล $2.5 ล้านเหรียญ

ระเบิดศึกการแข่งขัน!! WESG ประกาศการกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่

ระเบิดศึกการแข่งขัน!! WESG ประกาศการกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่