ลงทะเบียนให้ไว !! Valhait Rising เปิดลงทะเบียน Close Beta ล่วงหน้า

ลงทะเบียนให้ไว !! Valhait Rising เปิดลงทะเบียน Close Beta ล่วงหน้า