Twin Saga [NA] ปล่อยวีดีโอพาชมระบบบ้าน The Terracottage

Twin Saga [NA] ปล่อยวีดีโอพาชมระบบบ้าน The Terracottage

Twin Saga ปล่อยคลิปแนะนำอาชีพในเกม ชอบคลาสไหนจองไว้ก่อนเลย!!

Twin Saga ปล่อยคลิปแนะนำอาชีพในเกม ชอบคลาสไหนจองไว้ก่อนเลย!!

Twin Saga ปล่อยวีดีโอใหม่เผยตำนานภายในเกม

Twin Saga ปล่อยวีดีโอใหม่เผยตำนานภายในเกม

Twin Saga ปล่อยวีดีโอสัมภาษณ์ทีมผู้พัฒนาพร้อมเผยข้อมูลต่าง

Twin Saga ปล่อยวีดีโอสัมภาษณ์ทีมผู้พัฒนาพร้อมเผยข้อมูลต่าง

Aeria Games เตรียมนำ Twin Saga บุกตลาดยุโรปและอเมริกา

Aeria Games เตรียมนำ Twin Saga บุกตลาดยุโรปและอเมริกา