พร้อมกับทั่วโลก Sony ประกาศแถลงข่าวข้อมูลของเกม The Last of Us: Part 2

พร้อมกับทั่วโลก Sony ประกาศแถลงข่าวข้อมูลของเกม The Last of Us: Part 2