โคนามิเปิดตัว Taisen! Bomberman ในญี่ปุ่นแล้ว!

โคนามิเปิดตัว Taisen! Bomberman ในญี่ปุ่นแล้ว!