เฮียหมี Harada! ผู้สร้าง TEKKEN เลื่อนตำแหน่งผู้ดูแลการผลิตเกมในเครือ Bandai Namco ทั้งหมด

เฮียหมี Harada! ผู้สร้าง TEKKEN เลื่อนตำแหน่งผู้ดูแลการผลิตเกมในเครือ Bandai Namco ทั้งหมด