ยืนยันฟันเฟิร์ม Paypal ระบุวัน Steam Summer Sale แล้วนะจ๊ะ!

ยืนยันฟันเฟิร์ม Paypal ระบุวัน Steam Summer Sale แล้วนะจ๊ะ!

พร้อมเงินหายหรือยัง!? หลุดเทศกาล Steam Summer Sale 2016 ออกมาแล้วแจ้

พร้อมเงินหายหรือยัง!? หลุดเทศกาล Steam Summer Sale 2016 ออกมาแล้วแจ้