คอนเฟิร์ม! ทีมผู้สร้าง Titanfall กำลังพัฒนาเกม Star Wars ภาคใหม่อยู่ขณะนี้

คอนเฟิร์ม! ทีมผู้สร้าง Titanfall กำลังพัฒนาเกม Star Wars ภาคใหม่อยู่ขณะนี้