Heroes of Dawn เผยระบบที่ถ้าอยากเทพต้องรู้! ก่อนลุย OBT อาทิตย์หน้า!

Heroes of Dawn เผยระบบที่ถ้าอยากเทพต้องรู้! ก่อนลุย OBT อาทิตย์หน้า!

Heroes of Dawn เปิดให้เล่น CBT แล้ววันนี้ พร้อมข้อมูลสกิลทุกสายที่ควรรู้ !

Heroes of Dawn เปิดให้เล่น CBT แล้ววันนี้ พร้อมข้อมูลสกิลทุกสายที่ควรรู้ !

รู้ก่อนเทพก่อน ! ข้อมูลสกิลใน Heroes of Dawn ช่วง CBT ลองเองเลยวันนี้ !!

รู้ก่อนเทพก่อน ! ข้อมูลสกิลใน Heroes of Dawn ช่วง CBT ลองเองเลยวันนี้ !!