ช็อกวงการ Peanuts และ Sky ประกาศออกจากทีม SKT แล้ว!

ช็อกวงการ Peanuts และ Sky ประกาศออกจากทีม SKT แล้ว!