แบรนด์มือถือดัง!! เซ็นสัญญาผลิตรุ่นพิเศษสำหรับทีม Royal Never Give-Up

แบรนด์มือถือดัง!! เซ็นสัญญาผลิตรุ่นพิเศษสำหรับทีม Royal Never Give-Up