ยืนยันแล้ว! Tofu-Kun และ Hunk จะกลับมาให้เล่นใน Resident Evil 2!!

ยืนยันแล้ว! Tofu-Kun และ Hunk จะกลับมาให้เล่นใน Resident Evil 2!!