เตรียมเฮ !! ผู้พัฒนา Five Night At Freddy มีแผนลงแพลตฟอร์ม Console!

 เตรียมเฮ !! ผู้พัฒนา Five Night At Freddy มีแผนลงแพลตฟอร์ม Console!

Scottgames เผย Title โปรเจคใหม่ Five Nights at Freddy's: Sister Location

Scottgames เผย Title โปรเจคใหม่ Five Nights at Freddy's: Sister Location

เกม White Day ผ่าน Steam Greenlight แล้ว !!

เกม White Day ผ่าน Steam Greenlight แล้ว !!