เมื่อเกมออนไลน์ PvP ผสมกับเกมป้องกันฐานสไตล์สาวน่ารักๆ จึงเกิดเป็น Project RTD

เมื่อเกมออนไลน์ PvP ผสมกับเกมป้องกันฐานสไตล์สาวน่ารักๆ จึงเกิดเป็น Project RTD