Project RTD เกมออนไลน์ Tower Defense RPG สไตล์อนิเมะหญิงน่ารักๆ เปิดให้เล่นแล้ววันนี้

Project RTD เกมออนไลน์ Tower Defense RPG สไตล์อนิเมะหญิงน่ารักๆ เปิดให้เล่นแล้ววันนี้

เมื่อเกมออนไลน์ PvP ผสมกับเกมป้องกันฐานสไตล์สาวน่ารักๆ จึงเกิดเป็น Project RTD

เมื่อเกมออนไลน์ PvP ผสมกับเกมป้องกันฐานสไตล์สาวน่ารักๆ จึงเกิดเป็น Project RTD