Nexon บุกตลาดนักล่ากับเกม Dragon Hound ล่ามอนสเตอร์คล้ายๆมอนฮัน!

Nexon บุกตลาดนักล่ากับเกม Dragon Hound ล่ามอนสเตอร์คล้ายๆมอนฮัน!

หายไปนาน! Project DH เกมล่ามอนสเตอร์จาก NEXON ปล่อยทีเซอร์ใหม่เรียกน้ำย่อย

หายไปนาน! Project DH เกมล่ามอนสเตอร์จาก NEXON ปล่อยทีเซอร์ใหม่เรียกน้ำย่อย