Pre-Order ถึงได้ทดสอบ ? การตลาดแบบใหม่ที่ยังไงก็บังคับให้ซื้อ!

Pre-Order ถึงได้ทดสอบ ? การตลาดแบบใหม่ที่ยังไงก็บังคับให้ซื้อ!

Polymega เครื่อง Console ที่เกิดมาเพื่อเล่นเกม Classic โดยเฉพาะเปิดให้จับจองล่วงหน้าแล้ว!!

Polymega เครื่อง Console ที่เกิดมาเพื่อเล่นเกม Classic โดยเฉพาะเปิดให้จับจองล่วงหน้าแล้ว!!