ทีมพัฒนา Bluehole ร่วมกับ Playerunknown พัฒนาเกม PvP ตัวใหม่

ทีมพัฒนา Bluehole ร่วมกับ Playerunknown พัฒนาเกม PvP ตัวใหม่