Playerunknown Battlegrounds ออกมาขอโทษเมื่อตัวละครหญิงในเซิร์ฟเทสเห็นกลีบ !!

Playerunknown Battlegrounds ออกมาขอโทษเมื่อตัวละครหญิงในเซิร์ฟเทสเห็นกลีบ !!

PlayerUnknown เพียง 3 เดือนขายแล้ว 4 ล้านตลับ !!

PlayerUnknown เพียง 3 เดือนขายแล้ว 4 ล้านตลับ !!