เผยวันปล่อยแล้ว !! DLC ตัวใหม่ Witcher 3: Wild hunt - Blood And Wine

เผยวันปล่อยแล้ว !! DLC ตัวใหม่ Witcher 3: Wild hunt - Blood And Wine