"ONE PIECE Thousand Storm" ยอดลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุเป้า พร้อมเปิดกิจกรรมใหม่ !!

"ONE PIECE Thousand Storm" ยอดลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุเป้า พร้อมเปิดกิจกรรมใหม่ !!

ONE PIECE Thousand Storm เปิด Closed Beta แล้วจ้าาา !!!

ONE PIECE Thousand Storm  เปิด Closed Beta แล้วจ้าาา !!!