ยังหลุดได้อีก APEX Legends หลุดข้อมูลโหมดกลางคืน อาวุธใหม่และระบบ Community ใหม่

ยังหลุดได้อีก APEX Legends หลุดข้อมูลโหมดกลางคืน อาวุธใหม่และระบบ Community ใหม่