บรรยากาศแมพใหม่ Vikendi หิมะร่วงโรยแล้วใน PUBG เซิร์ฟเวอร์หลักวันนี้!

บรรยากาศแมพใหม่ Vikendi หิมะร่วงโรยแล้วใน PUBG เซิร์ฟเวอร์หลักวันนี้!

สวยงามอย่างไทย! พาเที่ยวแมพใหม่ PUBG 'Sanhok'

สวยงามอย่างไทย! พาเที่ยวแมพใหม่ PUBG 'Sanhok'