ม.ศรีปทุม หนุน Esports จัดแข่ง Minecraft ชิงทุนเรียนปริญญาตรีฟรี 4 ปี มูลค่ากว่าล้านบาท!!

ม.ศรีปทุม หนุน Esports จัดแข่ง Minecraft ชิงทุนเรียนปริญญาตรีฟรี 4 ปี มูลค่ากว่าล้านบาท!!

ดูแล้ว !! Warcraft กับ Ini3 ที่สุดของคำว่าของฟรีก็มีในโลก !!

ดูแล้ว !! Warcraft กับ Ini3 ที่สุดของคำว่าของฟรีก็มีในโลก !!