Icarus Online เกาหลีเกมผลงานระดับคุณภาพพร้อมเปิด Open Beta แล้ว

Icarus Online เกาหลีเกมผลงานระดับคุณภาพพร้อมเปิด Open Beta แล้ว

ICARUS เพิ่มแผนที่ใหม่ Farhna ทุ่งหิมะเย็นยะเยือกพร้อมเผยระบบ Fellow สุดแจ่ม

ICARUS เพิ่มแผนที่ใหม่ Farhna ทุ่งหิมะเย็นยะเยือกพร้อมเผยระบบ Fellow สุดแจ่ม

Icarus เกาหลีใต้เตรียมทดสอบ Close Beta รอบสุดท้ายพร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจแล้ว

Icarus เกาหลีใต้เตรียมทดสอบ Close Beta รอบสุดท้ายพร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจแล้ว