โบกมือลาอีกหนึ่งเกม Raider Z เซิพเวอร์ยุโรปช๊อค!ประกาศยุติการให้บริการแล้ว

โบกมือลาอีกหนึ่งเกม Raider Z เซิพเวอร์ยุโรปช๊อค!ประกาศยุติการให้บริการแล้ว