เกินคาดหมาย! Re: Legend ยอดระดมทุนทะลุเป้า ลงทุกแพล็ตฟอร์ม!!!

เกินคาดหมาย! Re: Legend ยอดระดมทุนทะลุเป้า ลงทุกแพล็ตฟอร์ม!!!

ขอแรงสนับสนุน Re:Legend ลงเว็บ Kickstarter ด้วยทุนเริ่มต้น $70,000

ขอแรงสนับสนุน Re:Legend ลงเว็บ Kickstarter ด้วยทุนเริ่มต้น $70,000

อัพเดทข้อมูลเกม Re:Legend ในเรื่องการต่อสู้, การเล่นแบบ Multiplayer และ Magnus

อัพเดทข้อมูลเกม Re:Legend ในเรื่องการต่อสู้, การเล่นแบบ Multiplayer และ Magnus

Re:Legend เกม JRPG ผสมทำไร่เลี้ยงสัตว์น่ารักตะมุตะมิจาก Square Enix Collective

Re:Legend เกม JRPG ผสมทำไร่เลี้ยงสัตว์น่ารักตะมุตะมิจาก  Square Enix Collective