M.A.S.S. Builder เกมแนวหุ่นยนต์คนไทย Action RPG เผยตารางการอัพเดทในแต่ละปีแล้ว

M.A.S.S. Builder เกมแนวหุ่นยนต์คนไทย  Action RPG เผยตารางการอัพเดทในแต่ละปีแล้ว

M.A.S.S. Builder เกมแนวหุ่นยนต์ Action RPG ฝีมือคนไทย เตรียมลง Steam แล้วเธอร์!!!

M.A.S.S. Builder เกมแนวหุ่นยนต์ Action RPG ฝีมือคนไทย เตรียมลง Steam แล้วเธอร์!!!

[Preview] M.A.S.S. Builder หุ่นรบพิทักษ์โลก อีกหนึ่งผลงานฝีมือคนไทยน่าจับตามอง

[Preview] M.A.S.S. Builder หุ่นรบพิทักษ์โลก อีกหนึ่งผลงานฝีมือคนไทยน่าจับตามอง