LOST ARK ลือ เตรียมเปิดทดสอบ CloseBeta รอบที่ 2 เร็วๆ นี้

LOST ARK ลือ เตรียมเปิดทดสอบ CloseBeta รอบที่ 2 เร็วๆ นี้

รายงาน 10 อันเกมยอดนิยมในประเทศเกาหลีใต้ประจำเดือนพฤศจิกายน

รายงาน 10 อันเกมยอดนิยมในประเทศเกาหลีใต้ประจำเดือนพฤศจิกายน