ขอบคุณแทนน้องๆ ที่ได้รับ!! Immortals และ LA Valiant ระดมทุน $500,000 USD รักษาโรคมะเร็ง

ขอบคุณแทนน้องๆ ที่ได้รับ!! Immortals และ LA Valiant ระดมทุน $500,000 USD รักษาโรคมะเร็ง