ข่าวร้าย !! Allison Road เกมที่ได้แรงบันดาลใจจาก P.T.ถูกยกเลิกซะแล้ว

ข่าวร้าย !!  Allison Road เกมที่ได้แรงบันดาลใจจาก P.T.ถูกยกเลิกซะแล้ว