Legend of the Condor Heroes: Zero ส่งตัวอย่างการทำงานของเอนจิ้นใหม่ที่จะเห็นภายในเกม

Legend of the Condor Heroes: Zero ส่งตัวอย่างการทำงานของเอนจิ้นใหม่ที่จะเห็นภายในเกม

Legend of the Condor Heroes: Zero เกมใหม่จากประเทศจีนพร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน China Joy 2013

Legend of the Condor Heroes: Zero เกมใหม่จากประเทศจีนพร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน China Joy 2013

มาแล้ว Project Z จากจีนพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Legend of the Condor Heroes: ZERO

มาแล้ว Project Z จากจีนพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Legend of the Condor Heroes: ZERO