เผยแล้ว!! "เอททินผู้หิวโหย" การ์ดใหม่แห่ง Hearthstone : Kobolds & Catacombs

เผยแล้ว!! "เอททินผู้หิวโหย" การ์ดใหม่แห่ง Hearthstone : Kobolds & Catacombs