10 วัน 1 ล้าน Sub "Jack Black" เปินตัวช่องใหม่จะล้ม Ninja และ PewDiePie

10 วัน 1 ล้าน Sub "Jack Black" เปินตัวช่องใหม่จะล้ม Ninja และ PewDiePie