Warhold พัฒนาใกล้เสร็จแล้วพร้อมเปิดทดสอบตัวเกมช่วง Pre-Alpha Test

Warhold พัฒนาใกล้เสร็จแล้วพร้อมเปิดทดสอบตัวเกมช่วง Pre-Alpha Test

Warhold เกมออนไลน์สัญชาติรัสเซียดีกรี Unreal Engine 4 เปิดตัวแล้ววันนี้

Warhold เกมออนไลน์สัญชาติรัสเซียดีกรี Unreal Engine 4 เปิดตัวแล้ววันนี้