สตรีมเมอร์สาวและผู้เล่น Fortnite ร่วมกันสร้างปิรามิดขนาดยักษ์โดยใช้วัตถุดิบกว่า 10,000 ชิ้น!

สตรีมเมอร์สาวและผู้เล่น Fortnite ร่วมกันสร้างปิรามิดขนาดยักษ์โดยใช้วัตถุดิบกว่า 10,000 ชิ้น!