ฉลองแชมป์กับกิจกรรมปลดล๊อคฮีโร่ทั้งหมดพร้อม Bonus EXP

ฉลองแชมป์กับกิจกรรมปลดล๊อคฮีโร่ทั้งหมดพร้อม Bonus EXP