ขี้เกียจเปิดกล่องเกลือหา สร้างเองเลยดีกว่า กับมีดแดงแรงฤทธิ์จาก APEX Legends

ขี้เกียจเปิดกล่องเกลือหา สร้างเองเลยดีกว่า กับมีดแดงแรงฤทธิ์จาก APEX Legends