ทีมผู้สร้าง Just Cause ปล่อยเกมเพลย์โชว์ระบบการต่อสู้จักรกลใน Generation Zero

ทีมผู้สร้าง Just Cause ปล่อยเกมเพลย์โชว์ระบบการต่อสู้จักรกลใน Generation Zero

ต่อต้านวันจักรกลยึดโลกไปกับ Generation Zero เกมใหม่จากผู้สร้าง Just Cause

ต่อต้านวันจักรกลยึดโลกไปกับ Generation Zero เกมใหม่จากผู้สร้าง Just Cause

Generation Zero จักรกลล้างโลกในยุค 80 เกมใหม่จากทีมผู้สร้าง Just Cause

Generation Zero จักรกลล้างโลกในยุค 80 เกมใหม่จากทีมผู้สร้าง Just Cause