Generation Zero เกม Shooting ออนไลน์ธีมไซไฟปล่อยตัวอย่างสุดท้ายก่อนเล่นจริงสัปดาห์หน้า

Generation Zero เกม Shooting ออนไลน์ธีมไซไฟปล่อยตัวอย่างสุดท้ายก่อนเล่นจริงสัปดาห์หน้า

Generation Zero เกมออนไลน์ล้างบางจักรกลสังหารเปิดวางจำหน่ายล่วงหน้าแล้ว!!!

Generation Zero เกมออนไลน์ล้างบางจักรกลสังหารเปิดวางจำหน่ายล่วงหน้าแล้ว!!!

สายสะสมเตรียมเงินไว้กับชุด Collector's Edition ของเกม Generation Zero

สายสะสมเตรียมเงินไว้กับชุด Collector's Edition ของเกม Generation Zero

Generation Zero ร่วมทีมฝ่าจักรกลมรณะวันยึดโลก ผลงานจากทีมพัฒนา Just Cause

Generation Zero ร่วมทีมฝ่าจักรกลมรณะวันยึดโลก ผลงานจากทีมพัฒนา Just Cause

ทีมผู้สร้าง Just Cause ปล่อยเกมเพลย์โชว์ระบบการต่อสู้จักรกลใน Generation Zero

ทีมผู้สร้าง Just Cause ปล่อยเกมเพลย์โชว์ระบบการต่อสู้จักรกลใน Generation Zero

ต่อต้านวันจักรกลยึดโลกไปกับ Generation Zero เกมใหม่จากผู้สร้าง Just Cause

ต่อต้านวันจักรกลยึดโลกไปกับ Generation Zero เกมใหม่จากผู้สร้าง Just Cause

Generation Zero จักรกลล้างโลกในยุค 80 เกมใหม่จากทีมผู้สร้าง Just Cause

Generation Zero จักรกลล้างโลกในยุค 80 เกมใหม่จากทีมผู้สร้าง Just Cause