ไปต่อไม่ไหว Ghost in the Shell [JP] ยุติให้บริการ ปลายปีนี้!!!

ไปต่อไม่ไหว Ghost in the Shell [JP] ยุติให้บริการ ปลายปีนี้!!!

NEXON เปิดทดสอบตัวเกม First Assault ช่วง Closed Beta รอบแรกแล้ว

NEXON เปิดทดสอบตัวเกม First Assault ช่วง Closed Beta รอบแรกแล้ว