Sqaure Enix เตรียมปล่อย Final Fantasy XII บน Xbox One และ Switch เมษายนนี้

Sqaure Enix เตรียมปล่อย Final Fantasy XII บน Xbox One และ Switch เมษายนนี้

Square-Enix ส่งน้องกระต่ายมาโปรโมทเกม Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Square-Enix ส่งน้องกระต่ายมาโปรโมทเกม Final Fantasy XII: The Zodiac Age