อัพเดทข้อมูลเกม Re:Legend ในเรื่องการต่อสู้, การเล่นแบบ Multiplayer และ Magnus

อัพเดทข้อมูลเกม Re:Legend ในเรื่องการต่อสู้, การเล่นแบบ Multiplayer และ Magnus

Re:Legend เกม JRPG ผสมทำไร่เลี้ยงสัตว์น่ารักตะมุตะมิจาก Square Enix Collective

Re:Legend เกม JRPG ผสมทำไร่เลี้ยงสัตว์น่ารักตะมุตะมิจาก  Square Enix Collective