เขาลือว่ายูบิซอฟต์กำลังพัฒนาภาคแยกของ Far Cry Frenzy เกมออนไลน์แบบเปิดเล่นฟรีๆ

เขาลือว่ายูบิซอฟต์กำลังพัฒนาภาคแยกของ Far Cry Frenzy เกมออนไลน์แบบเปิดเล่นฟรีๆ